Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is vervaardigd door middel van laseraltimetrie. Van de gemeten hoogtes zijn een aantal producten gemaakt. Blad II van een losbladige topografisch – thematische atlas van Nederland. : NETHERLANDS: Nederland; (Hoogtekaart) ; map: Wall Maps: Posters & Prints.

Author: Bakora Tomuro
Country: Malta
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 25 September 2006
Pages: 400
PDF File Size: 9.8 Mb
ePub File Size: 9.90 Mb
ISBN: 810-7-60498-546-2
Downloads: 78704
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Totaur

Ga naar de hoofdcontent Ga naar de navigatie Ga naar het zoekveld Ga naar de footer. By clicking sign up, I agree that I would like information, tips, and hoogtekaaet about Microsoft Store and other Microsoft products and services.

Seizure warnings Photosensitive seizure warning. No one’s rated or reviewed this product yet. Home Actueel Hoogtebestand Nederland. Qr Code Bar Scanner Rated 4 out of 5 stars.

Door de compressie toe te passen wordt de originele LAS file gereduceerd tot ca. De data bestaat uit een aantal kaartlagen en is per kaartlaag te downloaden.

Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter.

Open in new tab. Op basis van de actuele hoogtekaart en de huidige inrichting van Nederland kunnen we stellen dat: Hoogtwkaart kunt de data downloaden door in te zoomen op de kaart en een tegel kaartblad te selecteren.

Height map of NL – hoogtekaart van NL – Picture of NAP Visitorcentre, Amsterdam

Age rating For ages 3 and up. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 dec om Zowel de zeespiegelstijging als de hoge piekafvoeren van de rivieren vragen om voorzorgsmaatregelen. Installation Get this app while signed in to your Microsoft account and install on up to ten Windows 10 devices. To rate and review, sign in. Om deze kaart te kunnen bekijken moet u javascript inschakelen. Hoe een overstroming daadwerkelijk verloopt, hangt af van de lokale omstandigheden en wordt in belangrijke mate bepaald door de hoogteverschillen in een gebied, de aanwezigheid van secundaire dijken, weglichamen, spoorlijnen nedeerland dergelijke.

  ABHIDHARMA KOSHA PDF

Find out which parts are below sea level or see how the rivers created our land. Report this app to Microsoft.

Daarnaast zijn er per punt extra attributen opgenomen. Op basis van de actuele hoogtekaart en de huidige inrichting van Nederland kunnen we stellen dat:.

Nederland is gevoelig voor klimaatverandering. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Ieder punt is toegekend aan een van de volgende klassen: GPX viewer and recorder Rated 4. Informatie Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Donaties. The elevation maps are created by Rijkswaterstaat and the dutch waterboards for their use and are made available for free nererland the general public.

Sign in hoogtekazrt report this app to Microsoft. Het AHN wordt daarnaast voor vele andere soorten beheer gebruikt, zoals het dagelijks beheer en onderhoud van dijken, het maken van bestekken voor groot onderhoud, 3D-karteringen, vergunningverlening en handhaving. De onjuiste formulering in het rapport heeft geen consequenties voor deze conclusie.

Report this product Report this app to Microsoft Thanks for reporting your concern. Wie maakt er gebruik van? To view this map you’ll hoogtejaart to enable javascript.

  CQM1 OC222 PDF

Get Hoogtekaart Nederland – Microsoft Store

Andere heuvels zijn gevormd door de stuwende werking van ijsmassa’s in het Saalien Veluwede grensoverschrijdende Nederrijnse HeuvelrugUtrechtse HeuvelrugSallandse HeuvelrugHondsrug hoogtdkaart, of door de werking van de wind duinen. What’s new in this version Initial hoogtejaart. Enkele heuvels in de lijst zijn kunstmatig door de mens aangelegd als afvalberg, uitzichtpunt of vluchtheuvel bij hoogwater. Contact Neem voor ondersteuning contact op via: De kans dat gebieden overstromen, is binnen het overstromingsgevoelige gebied niet overal gelijk.

Op de onderstaande kaart kunt u de rasterkaartlagen van AHN3 bekijken via de plusknop aan de rechterzijde van de kaart. Ook gemeenten, bedrijven en onderzoekers gebruiken de gedetailleerde hoogtegegevens. Als hoogtrkaart zijn gebruikt het Actueel Hoogtebestand Nederland van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in combinatie met de CBS bodemstatistiek, en het databestand van dijkringen van Rijkswaterstaat.

Skip to main content. Onze partners AHN is een samenwerking van de provincies, Rijksoverheid en de waterschappen. Deze zijn ontstaan door een samenspel van vulkanisme en tektoniek. QR Code for Windows 10 Rated 3 out of 5 stars. Naar de publicatie Overstromingsrisicozonering in Nederland Naar de publicatie Nederland Later deel 1: Puntenwolken De puntenwolk is een LAS file waarbij een classificatie is toegepast op de afzonderlijke punten.